Ferry Braunstahl algemeen secretaris CCD en NCad

Op 18 juni is Ferry Braunstahl gestart als algemeen secretaris van de CCD en het NCad en gaat hij het ondersteunend bureau leiden.

Ferry Braunstahl
Beeld: ©Min LNV

Achtergrond

Ferry (39) heeft bij op verschillende plekken binnen de Rijksoverheid ervaring opgedaan in beleid, staf en uitvoering. Zo heeft hij de afgelopen jaren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) leiding gegeven aan het team dat zich bezig houdt met de Monitoring en Evaluatie van het beleid dat RVO uitvoert. Eerder heeft hij in opdracht van de Ministeries van Infrastructuur & Milieu en Economische Zaken en Klimaat de Innovatie Estafette georganiseerd om innovaties te versnellen en samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden te stimuleren. In het verleden is hij vanuit het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ook betrokken geweest bij de decentralisatie van het Natuurbeleid naar de Provincies en trad hij bij (dierziekten-) crises op als plaatsvervangend coördinator crisismanagement. Ferry studeerde Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

“Het werk dat de CCD en NCAD doen, boeit mij vanwege de verschillende belangen die hier samenkomen en de gerichtheid op verbetering van onderzoek en het welzijn van proefdieren. Ik kijk er naar uit om mij met de collega’s van het ondersteunend bureau in te zetten voor een goede balans daarin en een bijdrage te leveren aan een toekomst waarin minder proefdiergebruik samen gaat met versnelling van wetenschappelijke ontwikkelingen.” aldus Ferry Braunstahl.