E-nieuws Nationaal Comité advies dierproevenbeleid

Met de NCad-nieuwsbrief houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het NCad. In deze nieuwsbrief leest u over de bijeenkomst die het NCad hield met dierenwelzijnsorganisaties. Ook vindt u informatie over de transparantieovereenkomst dierproeven die is ondertekend. En wilt u ons ontmoeten? Dan kan dat tijdens de Biotechnische dagen in november. Over deze onderwerpen leest u meer in de nieuwsbrief.

Voor proefdieren van nu en innovaties van morgen

Rond de tafel met dierenwelzijnsorganisaties

Voor het NCad is contact met stakeholders erg belangrijk. Op die manier weten wij wat er speelt in het veld. Daarom organiseerden we op 7 oktober 2021 een rondetafelbijeenkomst met organisaties die opkomen voor dieren. Animal Rights, PETA, de Dierenbescherming en Proefdiervrij waren aanwezig. Alle deelnemers van deze organisaties waren tevreden over de bijeenkomst.

Verslag rondetafelbijeenkomst 07-10-2021

Ontmoet ons op de Biotechnische Dagen

Op 11 en 12 november worden de Biotechnische Dagen 2021 weer georganiseerd. De medewerkers van het NCad zijn hier ook aanwezig. Wij verzorgen een posterpresentatie tijdens de pauze. We hopen u daar te ontmoeten! Meer informatie over de biotechnische dagen vindt u hier.

Transparantieovereenkomst dierproeven

Vijftien universiteiten, universitaire medische centra, wetenschappelijke instituten, bedrijven en verenigingen hebben de Transparantieovereenkomst dierproeven ondertekend. Dit is natuurlijk goed nieuws. Deze overeenkomst helpt om open te zijn over dierproeven. We hopen dat meer instellingen zich hierbij aansluiten. Meer informatie over de transparantieovereenkomst leest u hier.

Update streefbeelden

Een maand geleden plaatsten wij een update met filmpjes over de streefbeelden op onze website. Hierin vertellen onderzoekers uit verschillende wetenschapsvelden hoe het ervoor staat met hun streefbeeld. 

Update streefbeelden proefdiervrij onderzoek