E-nieuws Nationaal Comité advies dierproevenbeleid

Met deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het NCad.

Voor proefdieren van nu en innovaties van morgen

Over deze onderwerpen lees je meer in de nieuwsbrief:

Advies: Van parallelstudie naar de acceptatie en implementatie van proefdiervrije methoden

Hoe kunnen parallelstudies helpen om proefdiervrije modellen te verbeteren? Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelde deze vraag in oktober 2020 aan het NCad. Het NCad heeft hier in december 2021 een advies over gegeven. Uit het advies blijkt dat er voor veel onderzoeken proefdiervrije modellen worden ontwikkeld. Maar helaas valt het daarna vaak stil. Het NCad hoopt dat dit positief verandert door de aanbevelingen in dit advies.

Parallelstudie-advies: Investeer in alternatieven (nieuwsbericht)

Workshops Ongeriefinschatting

DALAS, het IvD-platform en het NCad organiseren samen met de Federation of Laboratory Animal Sciense Associations (FELASA) workshops op 3 juni 2022. Deze gaan over het inschatten en beoordelen van ongerief. De workshops zijn bedoeld voor alle mensen die hierbij betrokken zijn. Dit is dus voor de leden van IvD’s, DEC’s, de CCD, biotechnici en onderzoekers.

De workshops zijn in het Engels. In totaal kunnen 80 mensen meedoen in 4 groepen. Deze groepen worden gemaakt op volgorde van inschrijving. Alle deelnemers krijgen een certificaat. De training duurt een halve dag en is in Utrecht vlak bij het station.

Aanmelden
Wil je deelnemen aan de workshops? Meld je dan zo snel mogelijk aan door een mail te sturen naar ncad@minlnv.nl. Geef hierbij aan of je een voorkeur hebt voor de vrijdagochtend of de vrijdagmiddag. We houden zoveel mogelijk rekening met je voorkeur. Maar we kunnen helaas niet beloven dat dit in alle gevallen lukt. 

5e Harry Blom-beraad: Natuurlijk gedrag van de muis

De muis is van nature een speels en nieuwsgierig dier. Het (belemmeren van) natuurlijk gedrag van de muis kan invloed hebben op je dierproef. Een muis die wordt belemmerd in zijn natuurlijke gedrag is gestrest. Hij zal anders reageren dan een relaxte muis die zich natuurlijk kan gedragen. Hoe kun je het natuurlijke gedrag ondersteunen? Er zijn meer mogelijkheden dan je denkt! 

Meld je aan voor het 5e Harry Blom-beraad op woensdag 20 april 2022. De bijeenkomst is online van 15:00 tot 17:00 uur. 

Judith Homberg (Radboud UMC), Oliver Stiedl (Vrije Universiteit) en Martien Kas (Rijksuniversiteit Groningen) vertellen tijdens het beraad over het natuurlijke gedrag van de muis. En wat het effect daarvan is op onderzoeksresultaten. Zij zullen voorbeelden geven uit de praktijk. Schrijf je in en doe online mee aan de discussie.

Voor wie bedoeld?
Tijdens dit beraad willen we kennis en ervaringen met elkaar delen. Dit doen we graag met IvD-leden, onderzoekers, biotechnici en anderen die direct betrokkenen zijn bij dierproefonderzoek. Zo dragen we bij aan beter onderzoek en een betere onderzoeksopzet voor onderzoekers en voor dieren. De bijeenkomst wordt informatief, leuk en laagdrempelig. 

Terugblik: Meeting Europese Nationaal Comités

Vertegenwoordigers van Nationale Comités (NC) uit 18 lidstaten van de Europese Unie kwamen samen bij een online meeting op 11 februari 2022. Het was de 4e keer dat de Nationale Comités elkaar informeel ontmoetten. Tijdens dit overleg bespraken de vertegenwoordigers actuele thema’s. 

Diervrije antilichamen
De werkgroep van de NC gaf een update over diervrije antilichamen. Er zijn deelwerkgroepen gestart die knelpunten en mogelijke oplossingen hiervoor bespreken. 

Pijnperceptie in kippenembryo’s
Het Duitse comité besprak dit onderwerp. Kippenembryo’s worden gedood om te voorkomen dat haantjes uitkomen. In Duitsland komt vanaf 2024 een verbod op het doden van kippenembryo’s vanaf dag 7 van de ontwikkeling. Dit heeft waarschijnlijk ook gevolgen voor kippenembryo’s die als proefdier worden gebruikt. Er is nog weinig kennis over pijnstilling geven aan en onder anesthesie brengen van kippenembryo’s. 

De dood als eindpunt in regulatoire testen
Tijdens de meeting werd de OECD TG 203 "Fish Acute Toxicity Test" besproken. In deze test is het doel het bepalen van de LC50. Dit is niet goed verenigbaar met de Europese richtlijn. Daarom wordt gekeken of er humane eindpunten bepaald kunnen worden. 

Presentatie databases
Laura Gribaldo van de European Union Reference Laboratory for Alternatives to Animal Testing (EURL ECVAM) gaf een presentatie. Ze sprak over databases waarin gezocht kan worden naar mogelijke alternatieve modellen voor specifieke wetenschapsdomeinen. Er zijn nu 4 databases beschikbaar: