Een belangrijke taak van het NCad is het attenderen op en verspreiden van de beste praktijken op het gebied van dierproeven en de mogelijkheden om die te vervangen, verminderen en verfijnen. Het NCad richt zich ook op het stimuleren van de ontwikkeling, (inter)nationale acceptatie en harmonisatie van beste praktijken. Daarmee wil het NCad de toepassing van 3V-methoden bevorderen. De Code of Practices (CoP) die u hier kunt vinden zijn voorbeelden van beste praktijken.  Deze CoP's maken onderdeel uit van de adviezen die het NCad in mei 2016 heeft uitgebracht.

Het NCad is van mening dat een brede toepassing van beste praktijken alleen mogelijk is door samenwerking met de nationale comités van andere lidstaten. Het NCad neemt zoveel als mogelijk initiatief voor deze internationale samenwerking.