Code of practice immuniseren van proefdierendierproeven in kankeronderzoek

Code gericht op het verminderen van ongerief bij tumorinductie, toezicht en controle, en euthanasie in het kankeronderzoek.

Status: aanpassing nodig vanwege veranderde inzichten in het kankeronderzoek, en overeenstemming nodig met de UKCCCR Guidelines for the Welfare of Animals in Experimental Neoplasia externe link, de CoP 'Welzijnsbewaking bij proefdieren' en de CoP 'Voorkómen, herkennen en bestrijden van pijn bij proefdieren'.