Feiten en Cijfers

In 2013 zijn in Nederland 526.593 dierproeven geregistreerd. Dit zijn 62.463 (10,6%) dierproeven minder dan in 2012. Er zijn minder dierproeven uitgevoerd met muizen, ratten, konijnen, runderen, varkens en apen. Dierproeven op genetisch gemodificeerde dieren zijn met 3,8% gedaald. Ruim de helft van de dierproeven (53,1%) werd verricht voor wetenschappelijk onderzoek. Bij ongeveer 1/3 (33,6%) van het totale aantal dierproeven ging het om de ontwikkeling, productie, controle of ijking van sera, vaccins, geneesmiddelen en medische of diergeneeskundige producten ten behoeve van mens en dier. Om de mogelijke schadelijkheid van stoffen te onderzoeken werd 7,3% van de dierproeven verricht; daarnaast werd 4,2% verricht voor onderwijs en training en 1,8% voor het herkennen of opsporen van ziekten.

Dierproeven en 3V-methoden Feiten en Cijfers