CV Herman Koëter

Hier vindt u een kort CV van Herman Koëter, voorzitter van het  Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad).