Verklaring van belangen Coenraad Hendriksen

Hier vindt u de Verklaring van Belangen van Coenraad Hendriksen, lid van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad).