Verklaring van Belangen Herman Koëter

Hier vindt u de Verklaring van Belangen van Herman Koëter, voorzitter van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad).