dr. M.R.E. (Monique) Janssens

dr. M.R.E. (Monique) Janssens

Functie
Lid
Specialisme
Ethicus
Werkt bij
• Ethicus en secretaris van de Nieuwe Dierexperimentencommissie • Communicatieadviseur voor Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht • Eigenaar van Ethisch bedrijf

"Voor alle dieren met gevoel, inclusief mensen, geldt: hun leven en welzijn heeft waarde, het doet ertoe, in de eerste plaats voor henzelf. Daarom mogen we het bestaan van dierproeven nooit ofte nimmer voor lief nemen, en moeten we ons inzetten voor het beëindigen van diergebruik. Echter, onmiddellijk stoppen met alle dierproeven zou ook niet ethisch zijn, vanwege de ernstige gevolgen die dat zou hebben voor mensen én dieren. Dierproeven stellen ons dus voor duivelse dilemma’s, waarin het belang van de proefdieren te lang onderbelicht is gebleven. Het is mijn rol deze dilemma’s boven tafel te krijgen en te onderzoeken.

Tegelijk moeten we pragmatisch te werk durven gaan: van sommige stappen die we kunnen zetten is het belang evident. Zo is er veel te winnen met innovatie, omdenken, transparantie, dialoog, kennisdeling en cultuurverandering. Het zou al enorm helpen als daar meer aandacht naartoe ging. Het gaat mij om denken én doen, en met die combinatie hoop ik zinvol bij te dragen aan het werk van het NCad."

Hier vindt u een kort CV van Monique Janssens.