Registratie Harry Blom-beraad

Harry Blomberaad – 'Een verschil van dag en nacht'

Geeft toestemming aan NCad en IvD-Platform om nader contact op te nemen over onderwerp bijeenkomst.
Neemt deel namens IvD
avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Gegevens worden gevraagd ten behoeve van inventarisatie/registratie bezoekers van besloten bijeenkomst. De gegevens worden bewaard conform richtlijnen AVG.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

De gegevens zijn nodig om de organisatie van de bijeenkomst in te richten. Anders zijn wij niet in staat om de organisatie vorm te geven.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

De gegevens worden opgeslagen op server RVO en alleen gedeeld met mede-organisator van bijeenkomst (Nederlandse instantie). De gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

De gegevens worden een maand na plaatsvinden van de bijeenkomst vernietigd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring