Nationaal Comité advies dierproevenbeleid

Het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) is ingesteld voor de bescherming van dieren die worden gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden en voor onderwijs. 

Twee organisaties

Op 18 december 2014 is de Europese Richtlijn (2010/63/EU) die betrekking heeft op dierproeven in wetenschappelijk onderzoek, ingevoerd in onze nationale wetgeving. Een belangrijk gevolg daarvan is dat het organisatorische model voor de beoordeling van dierproeven is gewijzigd. Twee organisaties spelen daarbij een belangrijke rol: de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) en het NCad.  

Centrale Commissie Dierproeven

De CCD is het centrale orgaan dat als enige bevoegd is om projectvergunningen voor het uitvoeren van dierproeven te verlenen. Op de website van de CCD vindt u meer informatie over de organisatie en het proces van vergunningaanvraag.

Nationaal Comité advies dierproevenbeleid

Het NCad brengt zichtbare verbeteringen tot stand gericht op het Vervangen, Verminderen en Verfijnen (3V's) van dierproeven en de de ethische toetsing daarvan in (toegepast) wetenschappelijk onderzoek en onderwijs om daarmee het proefdiergebruik te minimaliseren, zowel nationaal als internationaal. 

Tweets @NCad_Nederland

Volg @NCad_Nederland