Overzicht bestaande CoP's voor Biotechnische Dagen 2017

In elke werkpraktijk, maar zeker ook bij het werken met proefdieren, is zorgvuldig werken van groot belang. Voor de kwaliteit van onderzoek, maar ook voor het dierenwelzijn. Binnen Nederland en in veel andere landen is de afgelopen decennia een groot aantal Codes of Practice (CoP’s) opgesteld, waarin op basis van de meest recente kennis en ervaring kwaliteitsstandaarden zijn beschreven voor aspecten van het werken met proefdieren. In veel gevallen dragen deze CoP’s bij aan de Vervanging, Vermindering en/of Verfijning (3V’s) van het proefdiergebruik. CoP’s hebben veelal geen formele wettelijke status, maar worden in de praktijk wel als ‘beste praktijken’ (ofwel: best practices) beschouwd waaraan men zich dient te houden. Wet- en regelgeving schrijft immers voor, dat geaccepteerde 3V-methoden dienen te worden toegepast.

Omdat een CoP altijd de ‘huidige’ beste praktijk beschrijft, kan die een beperkte houdbaarheid hebben. Ontwikkelingen gaan immers door en het inzicht in biologische processen neemt toe. Waar mogelijk is bij de hieronder opgesomde CoP’s dan ook aangegeven of deze getoetst zijn aan de huidige stand van kennis en kunde en of een herziening van de CoP noodzakelijk is. Verouderde CoP’s moeten niet gebruikt worden als kwaliteitsstandaard voor een dierproef. Het IvD-Platform kan bij twijfel behulpzaam zijn in het bepalen of CoP’s nog voldoen.

Missen er relevante CoP’s in onderstaand overzicht, laat het dan alstublieft weten aan het NCad of via het algemene mailadres aan de Biotechnische Vereniging. Mocht u betrokken willen worden bij het herzien van een verouderde CoP, neem dan contact op met het NCad of de BV-commissie IvD-Platform.