Het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) is ingesteld voor de bescherming van dieren die worden gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden en voor onderwijs. 

Het NCad brengt zichtbare verbeteringen tot stand gericht op het Vervangen, Verminderen en Verfijnen (3V's) van dierproeven en de de ethische toetsing daarvan in (toegepast) wetenschappelijk onderzoek en onderwijs om daarmee het proefdiergebruik te minimaliseren, zowel nationaal als internationaal. 

Een belangrijke taak van het NCad is het geven van advies over het (verbeteren van het) welzijn van proefdieren. Het NCad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de staatssecretaris van Economische Zaken, de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) en Instanties voor Dierenwelzijn (IvD's).

Tweets @NCad_Nederland

Geretweet door @NCad_Nederland
EU-ToxRisk @EU_ToxRisk

EURL ECVAM status report on the development, validation and regulatory acceptance of alternative methods and approaches (2018) with details on the collaboration between #JRC and @EU_ToxRisk (see section 2.1).| EU Science Hub europa.eu/!wv47uu via @EU_Commission

4 uur geleden
Geretweet door @NCad_Nederland
EUROoC 2019 @Eurooc2019

It's not too late to submit your abstract! The submission deadline for @Eurooc2019 Conference has been extended until March 3rd 2019! Go to eurooc2019.eu/?page_id=86 to submit your abstract! #OrganOnChip #Conference #EUROoC

5 uur geleden
Geretweet door @NCad_Nederland
The National Centre for the 3Rs @NC3Rs

Have some burning questions about refined mouse handling methods? Want to discuss your experiences? On 5 March at 2-4pm (GMT) we're hosting a Twitter chat featuring guest expert @JohnWat41108474 where you can share your thoughts. Join in via #3Rschat. nc3rs.org.uk/news/join-our-…

9 uur geleden
Volg @NCad_Nederland