Het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) is ingesteld voor de bescherming van dieren die worden gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden en voor onderwijs. 

Het NCad brengt zichtbare verbeteringen tot stand gericht op het Vervangen, Verminderen en Verfijnen (3V's) van dierproeven en de de ethische toetsing daarvan in (toegepast) wetenschappelijk onderzoek en onderwijs om daarmee het proefdiergebruik te minimaliseren, zowel nationaal als internationaal. 

Een belangrijke taak van het NCad is het geven van advies over het (verbeteren van het) welzijn van proefdieren. Het NCad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de staatssecretaris van Economische Zaken, de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) en Instanties voor Dierenwelzijn (IvD's).

Tweets @NCad_Nederland

NCad @NCad_Nederland

@JantenCate @NVWADierwelzijn Heel mooi. Er komen inderdaad steeds meer alternatieven voor foetaal kalfserum. Ook voor andere toepassingen, zoals in vitro onderzoek. Hopelijk kan #fbs #fcs snel verminderd en uiteindelijk geheel vervangen worden door serumvrije media en #proefdiervrijeinnovaties.

3 minuten geleden
NCad @NCad_Nederland
1 dag geleden
NCad @NCad_Nederland

“Without killing animals”? Niet wanneer er bij de ontwikkeling van kweekvlees gebruik gemaakt wordt van foetaal kalfserum. Het NCad buigt zich momenteel over de problematiek rondom winning en gebruik #fbs #fcs Lees meer: ncadierproevenbeleid.nl/adviezen-ncad/… #3Rs twitter.com/marcvanvoorst/…

1 dag geleden
Volg @NCad_Nederland

Direct naar