Nationaal Comité advies dierproevenbeleid

Het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) is ingesteld voor de bescherming van dieren die worden gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden en voor onderwijs. 

Twee organisaties

Op 18 december 2014 is de Europese Richtlijn (2010/63/EU) die betrekking heeft op dierproeven in wetenschappelijk onderzoek, ingevoerd in onze nationale wetgeving. Een belangrijk gevolg daarvan is dat het organisatorische model voor de beoordeling van dierproeven is gewijzigd. Twee organisaties spelen daarbij een belangrijke rol: de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) en het NCad.  

Centrale Commissie Dierproeven

De CCD is het centrale orgaan dat als enige bevoegd is om projectvergunningen voor het uitvoeren van dierproeven te verlenen. Op de website van de CCD vindt u meer informatie over de organisatie en het proces van vergunningaanvraag.

Nationaal Comité advies dierproevenbeleid

Het NCad brengt zichtbare verbeteringen tot stand gericht op het Vervangen, Verminderen en Verfijnen (3V's) van dierproeven en de de ethische toetsing daarvan in (toegepast) wetenschappelijk onderzoek en onderwijs om daarmee het proefdiergebruik te minimaliseren, zowel nationaal als internationaal. 

AdviezenNCad

Een belangrijke taak van het NCad is het geven van advies over het (verbeteren van het) welzijn van proefdieren. Het NCad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de staatssecretaris van Economische Zaken, de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) en Instanties voor Dierenwelzijn (IvD's). De uitgebrachte adviezen zijn gepubliceerd op deze website. Ook is op deze website een overzicht te vinden van de adviezen die in behandeling zijn.

Een van de belangrijkste adviezen die het NCad onlangs heeft uitgebracht is het rapport ' Transitie naar proefdiervrij onderzoek - Over mogelijkheden voor het uitfaseren van dierproeven en het stimuleren van proefdiervrije innovatie’. Van dit advies is een zogeheten whiteboard animatie gemaakt, welke op overzichtelijke wijze dit advies in beeld brengt. 

 

Direct naar

Tweets @NCad_Nederland

Volg @NCad_Nederland