Het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) is ingesteld voor de bescherming van dieren die worden gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden en voor onderwijs. 

Het NCad brengt zichtbare verbeteringen tot stand gericht op het Vervangen, Verminderen en Verfijnen (3V's) van dierproeven en de de ethische toetsing daarvan in (toegepast) wetenschappelijk onderzoek en onderwijs om daarmee het proefdiergebruik te minimaliseren, zowel nationaal als internationaal. 

Een belangrijke taak van het NCad is het geven van advies over het (verbeteren van het) welzijn van proefdieren. Het NCad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de staatssecretaris van Economische Zaken, de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) en Instanties voor Dierenwelzijn (IvD's).

Tweets @NCad_Nederland

Geretweet door @NCad_Nederland
Maurice EURL ECVAM @MauriceAtEcvam

Interested in fish metabolism and #OpenData?! Then check out our @EU_ScienceHub #ecvam Fish In Vitro Intrinsic Clearance Database. Approx 960 entries for 232 unique chemicals with rates derived using fish S9 fraction, hepatocytes or microsomes. data.jrc.ec.europa.eu/dataset/jrc-eu…

4 uur geleden
Geretweet door @NCad_Nederland
Maurice EURL ECVAM @MauriceAtEcvam

Protecting fish from adverse effects of environmental chemicals using in vitro methods - 2 two new OECD Test Guidelines on how to measure fish hepatic clearance now available europa.eu/!FM86nj @EU_ScienceHub #ecvam

4 uur geleden
NCad @NCad_Nederland

Deze week presenteren we tijdens het EUSAAT2018 congres in Linz onze adviezen ‘Transitie naar proefdiervrij onderzoek’, ‘Herplaatsing van voormalige proefdieren’ en ‘Motivatie door restrictie’ aan Europese onderzoekers. Lees hier al onze adviezen: Bit.ly/2oDsEHq #3Rs twitter.com/NCad_Nederland…

1 dag geleden
Volg @NCad_Nederland