Het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) is ingesteld voor de bescherming van dieren die worden gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden en voor onderwijs. 

Het NCad brengt zichtbare verbeteringen tot stand gericht op het Vervangen, Verminderen en Verfijnen (3V's) van dierproeven en de de ethische toetsing daarvan in (toegepast) wetenschappelijk onderzoek en onderwijs om daarmee het proefdiergebruik te minimaliseren, zowel nationaal als internationaal. 

Een belangrijke taak van het NCad is het geven van advies over het (verbeteren van het) welzijn van proefdieren. Het NCad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de staatssecretaris van Economische Zaken, de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) en Instanties voor Dierenwelzijn (IvD's).

Tweets @NCad_Nederland

Geretweet door @NCad_Nederland
Ana Valentim @AnaMValentim

Brand new publication of our working group about the importance of zebrafish embryos in anaesthesia research! "Review on the use of zebrafish embryos to study the effects of anesthetics during early development" tandfonline.com/doi/full/10.10…

5 dagen geleden
Geretweet door @NCad_Nederland
Johns Hopkins Berman Institute of Bioethics @bermaninstitute

Reflections on Organoid Ethics: Our Jeremy Sugarman & @ALBredenoord cell.com/cell-stem-cell… #Bioethics

6 dagen geleden
Geretweet door @NCad_Nederland
Martin Stephens @MLStephens7
6 dagen geleden
Volg @NCad_Nederland