Adviezen van het NCad

Een belangrijke taak van het NCad is het geven van advies over het verbeteren van het welzijn van proefdieren. 

Het NCad geeft gevraagd en ongevraagd aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) en Instanties voor Dierenwelzijn (IvD's) over de aanschaf, fok, huisvesting, verzorgingen het gebruik van dieren in proeven. Daarbij is het vervangen, verminderen en verfijnen van dierproeven het uitgangspunt.

Adviezen en Handreikingen

Uitgelicht