Een belangrijke taak van het NCad is het geven van advies over het (verbeteren van het) welzijn van proefdieren. 

Gevraagd en ongevraagd gaat het NCad advies geven aan de Staatssecretaris van Economische Zaken, de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) en Instanties voor Dierenwelzijn (IvD's) over de aanschaf, fok, huisvesting, verzorgingen het gebruik van dieren in proeven. Het vervangen, verminderen en verfijnen van dierproeven is daarbij het uitgangspunt.