Op 18 december 2014 is de Europese Richtlijn (2010/63/EU) die betrekking heeft op dierproeven in wetenschappelijk onderzoek, ingevoerd in de nationale wetgeving in Nederland. Nieuwe taken en bevoegdheden zijn benoemd en belegd. Het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) speelt daarbij een belangrijke rol.