NCad deelt kennis op EUSAAT- congres in Linz, Oostenrijk

Tijdens het congres van de European Society for Alternatives to Animal Testing (EUSAAT) afgelopen september in Linz, Oostenrijk heeft de NCad een aantal van haar adviezen gepresenteerd aan bezoekers vanuit verschillende Europese landen. Daarnaast is kennis genomen van ontwikkelingen in de andere landen. Een korte impressie.

Body on a chip
Body on a chip

Proefdiervrije modellen

De ontwikkelingen rondom diervrije modellen gaan hard en genereren tegelijk veel discussie. Was voorheen alleen weefselkweek mogelijk, nu gaat het om ‘organen-op-een-chip’ en ook meerdere organen (multi-organ-chips) en wordt er toegewerkt naar ‘mensen-op-een-chip’ en zelfs ‘patiënten-op-een-chip’.

Net als met diermodellen, hebben ook (..) op –een-chip modellen hun beperkingen en is er de vraag van de transleerbaarheid naar de situatie in de mens als patiënt of consument. Er wordt momenteel ook gewerkt aan diermodellen op een chip. Je zou ook daarbij, tenzij voor veterinaire toepassingen, de vraag kunnen stellen of je de transleerbaarheid dan wel kunt borgen.

Culture of Care

Denemarken presenteerde  een door hen uitgevoerd onderzoek naar de Culture of Care binnen Deense instellingen en maakte daarbij onderscheid  tussen universiteiten en private instellingen. Bij Culture of Care gaat het om optimale zorg om dierenwelzijn en de borging daarvan in de organisatie. Het blijkt dat  aan de voorkant Deense onderzoekers aan universiteiten rekening houden met de 3V’s, maar dat dat tijdens het onderzoek uit beeld raakt, terwijl er bij private onderzoeksinstellingen juist wel veel aandacht voor is en er ook meer intern over gecommuniceerd wordt.

Denemarken gaf aan dat dit vooral te maken heeft met de managementopvattingen binnen deze typen onderzoeksinstellingen. Bij universiteiten zijn de onderzoeksgroepen vrij autonoom, niet alleen wat betreft inhoud, maar ook wat betreft aanpak en omgang met dieren. Dat blijkt uit aanvullende interviews die gedaan zijn.

2 van de 3R’s: Refinement en Reduction

Het congres leek een tweedeling te vertonen, ook onder de deelnemers, met enerzijds sessies over proefdiervrije innovaties en de V van Vervanging. Daar naast stonden veel sessies en werkgroepen in dit congres die gingen over Verfijning en Vermindering, waarbij men vooral zoekt naar methoden om van ernstig ongerief in dierproeven af te komen. Er werd meerdere malen naar de RSPCA verwezen, als een van de organisaties die daar actief op in zet.

Presentaties namens het NCad

NCad-lid Henriëtte Bout gaf een presentatie over het advies 'Transitie naar proefdiervrij onderzoek' en over 'Herplaatsing van voormalige proefdieren'. Voorzitter Herman Koëter schetste op persoonlijke titel in een keynote lecture de transitie in de wetenschap naar proefdiervrije modellen. En vertelde dat validatie aan de hand van diermodellen niet zinvol is. "Daar moeten we mee ophouden." Deze visie scherpte vele discussies.