ZonMw en NCad organiseren samen het symposium 'ambition versus realism'

Samen met ZonMw heeft het NCad op 12 december het symposium ‘ambition versus realism' georganiseerd. Op een bijzondere locatie bij Villa Jongerius gaven Henk Smid, voorzitter van het NCad en Arfan Ikram, voorzitter van ZonMw op inspirerende wijze de aftrap. Zij stelden Hugo Kasteel, directeur van directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn van het ministerie van LNV prikkelende vragen over het gebruik van proefdieren en de inzet van proefdiervrije innovaties.

Jaap Buul nam ons in een plenaire sessie mee in de fascinerende wereld van de vasculaire biologie en het gebruik van humaan weefsel. Daarna konden de deelnemers twee workshops kiezen. Het aanbod bestond uit verschillende onderwerpen zoals het gebruik van systematic reviews, de validatie van proefdiervrije methoden, preregistratie van dierproeven, hoe komen we verder in de transitie en de streefbeelden Cardiovasculair, Educatie, Neurowetenschappen en Immunologie werden bediscussieerd. Elly Hol, Daniela Salvatori, Julia Menon, Janny van den Eijnden, Robert Passier, Theo Geijtenbeek, Henriette Bout en Carlijn Hooijmans hebben de verschillende workshops vormgegeven en de deelnemers uitgedaagd na te denken vanuit verschillende invalshoeken over de uiteenlopende onderwerpen.

Na met elkaar over deze thema’s te hebben gediscussieerd vond de uitreiking van de Willy van Heumen prijs plaats. Sue Gibbs was de winnares en werd uitgebreid in het zonnetje gezet. Wij willen haar ook hartelijk feliciteren met deze oeuvre prijs.

Na een wrap up van alle workshops kon men gezellig napraten en netwerken onder het genot van een hapje en een drankje. Wij kijken terug op een zeer geslaagde dag, dank aan alle sprekers en wij hopen dat de deelnemers ook hebben genoten en geïnspireerd zijn geraakt door dit leerzame symposium.