Nieuwe algemeen secretaris NCad

Op 24 juli 2023 is Michiel van Butselaar gestart als algemeen secretaris van de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) en het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad). Michiel heeft het stokje overgenomen van Ferry Braunstahl. Ferry was sinds 2018 algemeen secretaris van CCD en NCad.

Ferry: “Toen ik ruim vijf jaar geleden startte in deze functie, wist ik nog niet veel van de sector waar ik in stapte. Ik heb veel respect gekregen voor de professionals die ik in het werkveld ben tegengekomen: De dierverzorgers, biotechnici en IvD-ers die dagelijks begaan zijn met het welzijn van proefdieren en de 3V’s in de praktijk brengen. De onderzoekers die balanceren tussen de waarde van onderzoek en de integriteit van proefdieren. De DEC-leden en CCD-leden die de zorgvuldige check moeten doen of het onderzoek echt niet zónder proefdieren kan, de 3V’s goed toegepast worden en de uiteindelijke morele afweging maken over het gebruik van proefdieren voor onderzoek. De NCad-leden die met een breed scala van stakeholders werken aan verbetering van het welzijn van proefdieren en mogelijkheden om proefdiergebruik in de toekomst te vervangen door innovaties. De inspecteurs van de NVWA die zorgen dat iedereen zich binnen wet en vergunning blijft bewegen. En de NGO’s die het proefdiergebruik ter discussie stellen en concrete innovaties stimuleren.

Als manager in Rijksdienst had ik vijf jaar geleden veel zin in de maatschappelijke puzzel die het dierproef-dossier is. Ik ben heel nieuwsgierig hoe de puzzelstukken in de toekomst in elkaar zullen klikken. Als ik nu terugkijk, ben ik bij de CCD vooral trots op de verbeterde relatie met haar stakeholders: er zijn heldere structuren en er is ruimte voor maatwerk in het proces. Bij het NCad hebben we de afgelopen jaren veel meer adviezen kunnen starten op eigen initiatief. Dat vraagt om telkens weer opnieuw kalibreren van de eigen visie op de toekomst en op de dagelijkse praktijk. We hebben daarbij een mooie balans gevonden tussen adviezen aan de Minister van LNV, aan de CCD en aan het werkveld.

Persoonlijk had ik graag gezien dat de transparantie over dierproeven de afgelopen jaren meer was toegenomen. NGO’s, proefdierinstellingen, de DEC’s en de CCD zijn nu veel tijd kwijt aan Woo (Wet open overheid) procedures. Tijd die beter gestoken kan worden in uitleggen waarom het gebruik van proefdieren nog nodig is en wat het de maatschappij oplevert. Het recht op anonimiteit van onderzoekers is een groot goed en staat meer openheid rond dierproeven volgens mij ook niet in de weg. Voor een gebalanceerde en genuanceerde dialoog over proefdiergebruik in de toekomst zou het goed zijn als meer instellingen hun vergunningen zelf openbaar maken. Er zijn al goede voorbeelden en ik hoop dat zij de komende jaren veel meer medestanders krijgen.

Ik wil iedereen met wie ik heb mogen samenwerken hartelijk bedanken. De komende maanden ga ik genieten van een sabbatical. We gaan een reis door Argentinië maken en klussen in huis. Ik hoop dat ik na mijn sabbatical weer in zo’n interessante en uitdagende omgeving zal werken.”

Michiel was vanaf 2021 plaatsvervangend hoofd Ketensturing binnen het Directoraat-Generaal Migratie van het ministerie van Justitie en Veiligheid en werkte eerder als teamleider bestuurlijke ondersteuning en communicatie bij het Nationaal Cyber Security Centrum en in diverse bestuursondersteunings- en beleidsfuncties binnen het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Michiel heeft bestuurskunde gestudeerd.

Michiel: "Net als elke burger met afstand tot de wereld van wetenschappelijk onderzoek en het gebruik van dierproeven, moest ik echt even slikken toen ik geattendeerd werd op de vacature voor een algemeen secretaris. Natuurlijk weet ik van andere dossiers bij Financiën en bij Justitie en Veiligheid dat beelden en beeldvorming niet altijd samen gaan met feiten. Nu ik mijn eerste weken achter de rug heb, door mijn voorganger wegwijs ben gemaakt in de voor mij nieuwe wereld, het nodige leeswerk heb verricht en kennismakingsgesprekken heb gevoerd, zie ik hoe zorgvuldig afwegingen worden gemaakt bij de CCD en welke uitgebreide studies en adviezen er worden opgesteld door het NCaD. Ik ben blij met de samenwerking met het team specialisten van OBDA, verheug mij op de samenwerking met wetenschappers, met bedrijven, met het ministerie van LNV  en met internationale partners. Ik ben mijn voorganger dankbaar voor de degelijke manier van inwerken. Dat zorgt voor een goede start! Ik heb er zin in, de komende jaren.”