Zienswijze Afwegingskader voor het Prioriteren van Dierproeven voor Vervanging

Het NCad heeft een nieuwe zienswijze uitgebracht. Daarin bespreekt het NCad de overwegingen om sommige dierproeven te prioriteren voor het zoeken naar of ontwikkelen van een dierproefvrij alternatief.

De overwegingen

De zienswijze heet Afwegingskader voor het prioriteren van Dierproeven voor Vervanging. Hierin bespreekt het NCad:

  • de mate van vertaalbaarheid naar het doeldier of de mens;
  • het belang van het doel;
  • de mate van ongerief;
  • de mate van aantasting van de integriteit van het proefdier;
  • de gebruikte diersoort of dierlijn;
  • of er al een alternatief in ontwikkeling is en hoe ver dat is.

Uitwerking overwegingen

De DEC en de CCD moeten een schade-batenafweging maken. Een deel van de overwegingen die de NCad bespreekt speelt daarbij een rol. De vertaalbaarheid (transleerbaarheid) en integriteitsaantasting zouden daarvoor verder uitgewerkt moeten worden. De NCad raadt aan die uitwerking in Europees verband op te pakken. Dit is beter voor de harmonisatie binnen de Europese Unie.

Achtergrond van de zienswijze

Dr. Corné Rademaker gaat in een rapport verder in op vier van de genoemde overwegingen. Hij heeft ze daarin filosofisch en ethisch uitgediept. Dat rapport vormt de achtergrond van de zienswijze. U vindt het rapport als bijlage bij de zienswijze.