Brief van staatssecretaris EZ over alternatieve dodingsmethoden

Op 23 september 2015 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken het NCad gevraagd om een advies uit te brengen over de voorwaarden waaronder afgeweken mag worden van de in de Europese dierproevenrichtlijn 2010/63/EU opgenomen toegestane methoden om proefdieren te doden.