Voortgangsrapportage dierproeven en alternatieven

Voortgangsrapportage van het Plan van aanpak Dierproeven en alternatieven. In deze rapportage van Staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Economische Zaken op 1 november 2015, gaat ze in op het advies van de Denktank Aanvullende financiering alternatieven voor dierproeven en twee adviezen van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad). Verder wordt ingegaan op de voortgang met betrekking tot een aantal knelpunten.