Jaarverslag NCad 2017

In het jaarverslag 2017 kunt u lezen hoe het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) invulling heeft gegeven aan het beschermen van dieren die worden gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden en voor onderwijs.

Het NCad kijkt terug op een mooi jaar waarin weer veel is ondernomen. Zo namen we deel aan het World Congress Alternatives & animal use in life sciences’ in Seattle. Ook het in eigen land gehouden congres 'Nederland wereldleider in proefdiervrije innovaties' was een constructieve bijeenkomst. Tijdens dit congres werkten ruim 130 wetenschappers, maatschappelijke organisaties, industrie en overheden samen aan het zetten van de eerste stappen voor een Agenda dierproefvrije innovaties. Dit congres is een direct vervolg van het door de NCad uitgegeven advies ‘Transitie naar proefdiervrij onderzoek - Over mogelijkheden voor het uitfaseren van dierproeven en het stimuleren van proefdiervrije innovatie’. De eerste stappen naar aanleiding van dit advies zijn in 2017 geconcretiseerd. Ook is gewerkt aan een tweetal adviezen welke begin 2018 zijn afgerond.