Memorie van toelichting implementatie richtlijn 201/63/EU

Wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 2010/63/EU