Streefbeelden proefdiervrij onderzoek

Om de transitie naar proefdiervrij onderzoek te versnellen heeft het NCad het vehikel streefbeelden proefdiervrij onderzoek gelanceerd in haar transitieadvies uit 2016.  
In een streefbeeld worden zowel kwantitatieve als kwalitatieve beschrijvingen van ambitieuze en tegelijk realistische transitiedoelen voor proefdiervrije innovatie en vermindering proefdiergebruik in de komende tien jaar gegeven. Een streefbeeld is er op gericht het proefdiergebruik in het betreffende wetenschapsdomein te reduceren met behoud - of toename - van de kwaliteit. Het gaat om een streven, een ambitie dus, die op de realiteit gestoeld is, maar nog wel gerealiseerd moet worden. Een streefbeeld wordt altijd ontwikkeld door een wetenschapsveld zelf. De wetenschappers in dat veld weten immers wat wel en wat niet mogelijk lijkt op de middellange termijn en voor hen is het uiterst relevant dat nieuwe proefdiervrije modellen minstens zulke goede resultaten opleveren als de oude met proefdieren.
Het NCad initieert, adviseert en monitort het ontwikkelen en doorwerken van streefbeelden proefdiervrij onderzoek.

De KNAW heeft in 2019 een verkenning uitgevoerd voor het opstellen van een streefbeeld proefdiervrij onderzoek voor het fundamenteel neurowetenschappelijk onderzoek. Het NCad heeft haar visie op deze verkenning gegeven.

Meerdere streefbeelden proefdiervrij onderzoek zijn momenteel in ontwikkeling

• De Nederlandse universiteiten en umc’s werken momenteel gezamenlijk aan een streefbeeld voor het academisch en postacademisch onderwijs. De verwachting is dat dit streefbeeld in het najaar van 2021 wordt opgeleverd.

• Binnen het HBO-onderwijs wordt een gezamenlijk streefbeeld opgesteld. Oplevering van dit streefbeeld is waarschijnlijk voor de zomer van 2021. Het streefbeeld is gericht op de opleidingen voor biotechnici (artikel 13f). Op dit moment wordt bekeken of de MBO-school die biotechnici op MBO-niveau opleidt hierbij kan aanhaken.
• De werkgroep die met een streefbeeld voor het cardiovasculair onderzoek bezig is, is al een eind op streek.
• Kortgeleden is een werkgroep aan de slag gegaan voor een streefbeeld voor het immunologisch onderzoek.

Streefbeeld Proefdiervrij onderzoek