Rapport Dataopslag, monitoring en evaluatie van dierproeven, proefdieren en 3V-alternatieven voor proefdiergebruik in Nederland

Rapport van het Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor dierproeven (NKCA) uit 2013 over de mogelijkheden voor dataopslag, monitoring en evaluatie van dierproeven, proefdieren en 3V-alternatieven.