Reactie van het Regulier Overleg Dierproeven en Alternatieven op advies over dataopslag

Reactie van het Regulier Overleg Dierproeven en Alternatieven (opgeheven in 2015) op het rapport van het Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor dierproeven (opgeheven in 2014)  Dataopslag, monitoring en evaluatie van dierproeven, proefdieren en 3V-alternatieven voor proefdiergebruik in Nederland.