CoP herplaatsing katten

Hier vindt u de Code of Practice (CoP) voor de herplaatsing van katten die het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) heeft ontwikkeld in het kader van het advies 'Herplaating van voormalige proefdieren'. Het doel van de CoPis het borgen van de kwaliteit van leven van voormalige proefkatten die levend uit een dierproeventraject komen en voor herplaatsing in aanmerking komen.