CoP herplaatsing NHP's

Hier vindt u de Code of Practice (CoP) voor de herplaatsing van niet-humane primaten (NHP's) die het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) heeft ontwikkeld in het kader van het advies 'Herplaating van voormalige proefdieren'. Het doel van de CoPis het borgen van de kwaliteit van leven van voormalige proefNHP's die levend uit een dierproeventraject komen en voor herplaatsing in aanmerking komen.