Indicatoren van pijn bij verschillende proefdieren

Hier vindt u een lijst met indicatoren van pijn bij verschillende proefdieren die die is opgesteld in het kader van het advies en de bijbehorende Code of Practice 'Voorkómen, herkennen en bestrijden van pijn bij proefdieren' van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) .