Verklaring van Belangen Wim de Leeuw

Hier vindt u de Verklaring van Belangen van Wim de Leeuw, lid van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad).