Verklaring van Belangen Roger Adan

Hier vindt u de Verklaring van Belangen van Roger Adan, lid van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad).