Code of Practice Welzijnsbewaking van proefdieren

Deze Code of Practice uit 2000 beoogde invulling te geven aan de reeds bestaande wettelijke verplichting en voorts waarborgen te scheppen dat allen die betrokken zijn bij de opzet, toetsing en uitvoering van dierproeven over de juiste informatie beschikken. Dit gebeurt vanuit de veronderstelling dat debewaking van het dierenwelzijn in de praktijk reeds gemeengoed is, maar dat de structuur van  de informatievoorziening en de vastlegging daarvan nog ruimte voor verbetering bood.