Andere geraadpleegde deskundigen

Hier vindt u de andere geraadpleegde deskundigen voor het opstellen van de Code of Practice (CoP) Voorkómen, herkennen en bestrijden van pijn bij proefdieren. Deze CoP maakt onderdeel uit van het NCad advies Voorkómen, herkennen en bestrijden van pijn bij proefdieren dat in mei 2016 is gepubliceerd.