Leden van de werkgroep

Hier vindt u de namen van de leden van de werkgroep voor het opstellen van de Code of Practice (CoP) Voorkómen, herkennen en bestrijden van pijn bij proefdieren. De CoP maakt deel uit van het NCad advies Voorkómen, herkennen en bestrijden van pijn bij proefdieren dat in mei 2016 is gepubliceerd.