Onderzoek bevorderen kennis pijnherkenning en -bestrijding bij proefdieren

In dit rapport vindt u de resultaten van een onderzoek naar de kennis in het werkveld over pijnherkenning en -bestrijding bij proefdieren. Ook is onderzocht hoe die kennis in opleidingen (Mbo en Hbo) en in de cursus Proefdierkunde is geborgd. Het rapport is gebaseerd op hoe respondenten tegen deze onderwerpen aankijken. Vanuit die input is gekeken naar de mogelijkheden om kennisdeling op dit gebied te optimaliseren.

Het rapport is opgesteld op verzoek van de werkgroep 'Pijnbestrijding' die door het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) is ingesteld in het kader van de totstandkoming van haar advies over pijnbestrijding bij proefdieren.