Verslag vergadering 12 november 2015

Hier vindt u het verslag van de vergadering van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (Nad) van 12 november 2015.