Verslag vergadering 11 december 2015

Hier vindt u het verslag van de vergadering van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) van 11 december 2015.