Onderzoek naar COVID-19 op de transitie naar proefdiervrije innovatie

Het NCad start onderzoek naar de effecten van het onderzoek naar COVID-19 op de transitie naar proefdiervrije innovatie

De zoektocht naar vaccins en medicatie voor COVID-19 vindt onder grote (tijds)druk plaats. Dat heeft mogelijk effecten op het gebruik van proefdieren en/of juist van proefdiervrije innovaties. Daarbij is ook onbekend of er meer of minder proefdieren worden gebruikt voor het pathogenese onderzoek. Oftewel onderzoek naar het meestal stapsgewijze ontstaan, ontwikkelen en verloop van een aandoening of ziekte gerelateerd aan COVID-19.

In reactie op het NCad briefadvies aan de minister van LNV  waarin is voorgesteld om dierproefvrije onderzoeksmethodes te stimuleren voor het onderzoeksbeleid Covid-19 heeft de minister het NCad in oktober 2020 twee adviesvragen voorgelegd (brief minister) :

Allereerst onderzoek naar de effecten van het onderzoek naar COVID-19 op de transitie naar proefdiervrije innovatie. 

Beoogd doel van de minister: overzicht en inzicht bieden in het gebruik van proefdieren en van proefdiervrije innovaties in het wereldwijde onderzoek naar vaccins en behandelmethoden voor COVID-19. Op basis daarvan de (mogelijke) implicaties voor de transitie naar proefdiervrije innovaties (TPI) in kaart brengen en lessen voor de toekomst van TPI formuleren.

Ten tweede onderzoek naar de mogelijkheden van parallelstudies inventariseren.

Beoogd doel van de minister: inzicht bieden bij welke onderzoeksdomeinen en -soorten de inzet van parallelstudies op afzienbare termijn kan bijdragen aan de validatie van dierproefvrije alternatieve modellen. Adviseren hoe de meerkosten die daarmee gemoeid zijn, zouden kunnen worden gefinancierd zonder dat dat ten koste gaat van ander onderzoek.

Aanpak

De aanpak van het NCad is tweeledig. Een tussenrapportage in maart 2021 met voorlopige inzichten, denkrichtingen en verrichte activiteiten. Daarna volgt medio december 2021 een uitgebreid advies. Daarin worden naast de specifieke onderdelen uit de adviesvraag ook één of meerdere casestudies over de toepassing van proefdiervrije technieken meegenomen.

Mogelijke onderzoeksvragen:

  •  Welke diermodellen zijn wereldwijd gebruikt in het kader van COVID-19 onderzoek? Welke invloed heeft het onderzoek naar COVID-19 wereldwijd gehad op het gebruik van proefdieren? 
  • Welke alternatieve (dierproefvrije) methoden zijn er wereldwijd in het kader van COVID-19 onderzoek toegepast? Met welk effect? 
  • Welke wijzigingen zijn opgetreden in de (internationale navolging van) de voorgeschreven procedures voor vaccin- en/of medicijn-ontwikkeling? 
  • Naar aanleiding van uitkomsten op bovenstaande: welke lessen of adviezen kunnen worden getrokken voor de toekomst van de transitie proefdiervrije innovatie?