Wat is het doel van dierproeven?

Het doel van dierproeven is om de gezondheid en veiligheid van mens, dieren en milieu te bewaken en te verbeteren. Dierproeven kunnen informatie geven over de werking van het biologisch systeem en over het verloop van ziekteprocessen in een levend organisme. Deze gegevens zijn lang niet altijd te verkrijgen uit gezonde of zieke menselijke vrijwilligers. Dierproeven worden ook gedaan om de werking en veiligheid van nieuwe stoffen, medicijnen en behandelmethoden, maar ook voedingsmiddelen en chemische producten te testen. Het merendeel van de dierproeven die worden gedaan voor de risicobeoordeling van blootstelling aan nieuwe stoffen (geneesmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen, voedsel additieven en chemische stoffen) zijn wettelijk bepaald en in Europees verband geharmoniseerd.

In de Wet op de dierproeven is bepaald dat dierproeven alleen worden gedaan met de volgende doelen:

  • fundamenteel wetenschappelijk onderzoek
  • translationeel of toegepast onderzoek met bijvoorbeeld als doel de behandeling van ziekten of gezondheidsstoornissen bij mensen, dieren of planten
  • ontwikkeling, vervaardiging of testen van de kwaliteit, doeltreffendheid en veiligheid van geneesmiddelen, levensmiddelen, diervoeders en andere stoffen of producten
  • bescherming van het milieu in het belang van de gezondheid of het welzijn van mens of dier
  • onderzoek gericht op het behoud van de soort
  • hoger onderwijs of opleiding voor het verwerven, op peil houden of verbeteren van beroepsvaardigheden
  • forensisch onderzoek