Nieuwsbrief EZ over herziene Wod

Het ministerie van Economische Zaken heeft 9 december 2014 een nieuwsbrief verstuurd met informatie over de gevolgen van de herziene Wet op de dierproeven die vanaf 18 december 2014 van kracht is.

Vanaf die datum moeten instellingen bij de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) een projectvergunning aanvragen voor het verrichten van dierproeven. Ook de rol van de Dierexperimentencommissies (DEC's) is veranderd. In deze nieuwsbrief informeert EZ, mede namens de CCD, betrokkenen over deze veranderingen en de werkwijze in de opstartfase.