14 januari 2016: maatschappelijke consultatie advies beheer en benutting gegevens dierproeven en alternatieven

Het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) is op dit moment bezig met het uitwerken van het  advies over beheer en benutting van gegevens over dierproeven en alternatieven. Het advies is een vervolg op het deeladvies ‘Beheer, benutting gegevens over dierproeven en alternatieven (deel 1)’. In het advies waar we nu mee bezig zijn willen we ook indicatoren voor monitoring aanwijzen die kunnen bijdragen aan een beter inzicht in ontwikkelingen en trends in het proefdiergebruik en het vervangen, verminderen en verfijnen daarvan (3V’s). Het NCad wil voor dit advies graag  inbreng van vertegenwoordigers uit het maatschappelijk veld.

Voor deze bijeenkomst nodigt het NCad alle (maatschappelijke) organisaties uit die een visie hebben op hoe gegevens over dierproeven en 3V’s beter gemonitord, beheerd en benut kunnen worden. De bijeenkomst vindt plaats op 14 januari 2016 in Den Haag.

Voordat het NCad het advies opstelt, horen we graag visies op dit onderwerp, welke mogelijkheden organisaties zien voor het monitoren van proefdiergebruik en 3 V’s, en welke indicatoren daarbij gebruikt zouden kunnen worden. In het uiteindelijke advies wordt een bijlage opgenomen met de inbreng van de maatschappelijke organisaties.

Wanneer:                     14 januari 2016
Hoe laat:                      14.00 tot  15.30 uur
Waar:                          Den Haag

Programma

13:30 – 14:00 uur
Ontvangst met koffie/thee

14:00 – 14:10 uur
Opening, inleiding NCad
Herman Koëter, voorzitter van het NCad

14:10 – 15:10 uur              
Presentatie plan van aanpak en voortgang adviesaanvraag  ‘Beheer, benutting gegevens over dierproeven en alternatieven (deel 2)’ met aansluitend discussie
Coenraad Hendriksen en Jan-Bas Prins, beide lid NCad

15:10 – 15:30 uur                   
Afsluiting

Als u bij deze bijeenkomst aanwezig wilt zijn namens u organisatie, dan vragen we u om zich (onder vermelding van uw volledige naam en de organisatie die u vertegenwoordigt) voor 10 januari 2016 aan te melden via e-mail ncad@minez.nl. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met het definitieve programma en de precieze locatie.