5 juni bijeenkomst NCad maatschappelijk veld

Op 31 maart heeft Staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Economische Zaken het NCad gevraagd om advies uit te brengen over vijf onderwerpen die te maken hebben met het (verbeteren van het) welzijn van proefdieren. We zijn op dit moment druk bezig om die adviezen uit te werken en willen daarbij graag vertegenwoordigers uit het maatschappelijk veld betrekken. Daarom organiseert het NCad een bijeenkomst voor stakeholders op 5 juni in Den Haag.

Tijdens deze bijeenkomst staan de onderwerpen ‘dataopslag en monitoring’ en ‘in voorraad gedood’ centraal, omdat we die adviezen deze zomer wil afronden. We vragen bedrijfsleven en het maatschappelijk veld (waaronder de wetenschap) hun visie op deze onderwerpen toe te lichten en aan te geven welke kansen ze zien voor verbeteringen. De inbreng wordt meegenomen in de adviezen van het NCad. Elk advies van het NCad wordt, indien van toepassing, voorzien van een bijlage met de inbreng van de maatschappelijke stakeholders.

Wanneer: 5 juni 2015

Hoe laat: 13.00 tot 17.00 uur

Waar: Den Haag

Programma
13:00 – 13:15 uur
Ontvangst met koffie/thee

13:15 – 13:25 uur
Opening, inleiding NCad
Herman Koëter, voorzitter van het NCad

13:25 – 14:55 uur
Presentatie plan van aanpak en voortgang adviesaanvraag: ‘dataopslag en  monitoring’, deel ‘gecentraliseerde dataopslag’ met aansluitend discussie
Coenraad Hendriksen, lid NCad

14:55 – 15:15 uur
Pauze

15:15 – 16:45 uur
Presentatie plan van aanpak en voortgang adviesaanvraag: ‘dieren in voorraad gedood’ met aansluitend discussie
Jan-Bas Prins, lid NCad

16:45 – 17:00 uur
Afsluiting

Voor deze bijeenkomst nodigen wij de leden van het voormalige Regulier Overleg Dierproeven en Alternatieven (RODA) uit. Daarmee zijn het betrokken bedrijfsleven en het maatschappelijk veld (waaronder de wetenschap) vertegenwoordigd. Bent u van mening dat de visie van uw organisatie op deze onderwerpen aanvullend is op de inbreng van de voormalige RODA-leden? Neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar ncad@minez.nl waarin u aangeeft namens welke (maatschappelijke) groepering u op 5 juni wilt deelnemen en waarom.