Regulier Overleg Dierproeven en Alternatieven opgeheven

Het Regulier Overleg Dierproeven en Alternatieven (RODA) is per 14 juli 2015 opgeheven. Het RODA was een platform met brede vertegenwoordiging uit onderzoek, bedrijfsleven, samenleving en overheid waarin van gedachten gewisseld werd over het beleid ten aanzien van proefdieren en alternatieven in relatie tot maatschappelijke trends en ontwikkelingen. De leden van het voormalige RODA zullen voortaan in het kader van de maatschappelijke consultaties van het NCad geraadpleegd worden. Lees de brief van Staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Economische Zaken aan de voorzitter en leden van het RODA over het opheffing.