Reactie staatssecretaris Van Dam op advies NCad

Op 15 december heeft de staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam in een brief aan de Tweede Kamer zijn reactie gegeven op het NCad advies 'Transitie naar proefdiervrij onderzoek'. Hij stelt dat het een ambitieus advies is dat met brede input van het veld tot stand is gekomen. Om de doelen te halen is een gecoördineerde inzet van vele stakeholders op meerdere niveaus nodig. Van Dam: "Een transitieproces dat van iedereen veel vraagt en alleen gerealiseerd kan worden als iedereen, op gecoördineerde wijze, dezelfde kant op gaat. Het NCad stelt dat de overheid de regie over dit proces op zich zou moeten nemen. Daartoe ben ik graag bereid binnen de mogelijkheden die ik heb. Ik wil dit veranderingsproces samen met alle andere stakeholders op mij nemen. Dit is uiteraard ook afhankelijk van internationale ontwikkelingen."

In de Kamerbrief voortgangsrapportage Plan van aanpak Dierproeven en alternatieven informeert Van Dam  de Tweede Kamer over de implementatie van het advies van de Denktank Aanvullende financiering alternatieven voor dierproeven, getiteld ‘In transitie! Nederland
internationaal toonaangevend in proefdiervrije innovaties’. Ook worden in de brief de jaarrapportage van de NVWA besproken, enkele andere adviezen van het NCad en de voortgang met betrekking tot een aantal speerpunten.