26 januari 2017: maatschappelijke consultatie ‘water- en voedseldeprivatie’

Het NCad is op dit moment bezig met het uitwerken van een advies over de methode van water- en voedseldeprivatie bij proefdieren in het kader van neurocognitief onderzoek. Het NCad wil voor dit advies graag inbreng van vertegenwoordigers uit het maatschappelijk veld. Wij nodigen vertegenwoordigers van organisaties daarom van harte uit voor een maatschappelijke consultatie over dit onderwerp op donderdag 26 januari 2017 in Utrecht.

De staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam heeft het NCad verzocht zich te buigen over mogelijke verbeteringen van onderzoeksmethoden waarbij de opname van water en/of voedsel beperkt wordt met het doel om bij het proefdier de motivatie bij het uitvoeren van taken te verhogen. Ook vraagt hij het NCad om te onderzoeken of er alternatieven zijn voor deze methoden. De staatssecretaris verwacht van het NCad voor deze onderzoeksmethoden 'best practices' voor Nederland en wil ook dat die in Europees verband onder de aandacht worden gebracht.

Voordat het NCad haar advies opstelt, horen we graag de visie van maatschappelijke en wetenschappelijke organisatie op dit onderwerp. De inbreng wordt meegenomen in het advies. In het uiteindelijke advies wordt een bijlage opgenomen met de inbreng van de (maatschappelijke) organisaties.

Wanneer:                         
26 januari 2017

Wat:                                  
Maatschappelijke consultatie ‘water- en voedseldeprivatie’

Hoe laat:                          
10.00 tot  12.00 uur

Waar:                               
Utrecht

Programma
10.00 – 10:30                    
Ontvangst met koffie/thee

10:30 – 10.40                    
Opening, inleiding NCad
                                         
10:40 – 11:40                    
Presentatie plan van aanpak en voortgang adviesaanvraag: ‘Gecontroleerde voedsel- en vochtverstrekking proefdieren' met aansluitend discussie                                

11:40 – 12.00                    
Afsluiting

Voor deze bijeenkomst nodigen wij alle (maatschappelijke) organisaties uit die hun visie op gecontroleerde voedsel- en vochtverstrekking willen delen.

Aanmelden

U kunt zich voor deze maatschappelijke consultatie aanmelden door uw volledige naam én de organisatie die u vertegenwoordigt voor 20 januari via e-mail ncad@minez.nl aan ons door te geven.  Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met het definitieve programma en de precieze  locatie.