NCad aanwezig op Biotechnische Dagen

Het Nationaal Comité advies dierproeven (NCad) / De Centrale Commissie Dierproeven staat op dinsdag 7 en woensdag 8 november op de Biotechnische Dagen te Nijkerk. De Biotechnische dagen worden georganiseerd door de Biotechnische Vereniging. Het congres is gericht op kennisuitwisseling op het gebied van proefdierkunde en richt zich op iedereen die zich bezig houdt met dit onderwerp. Graag verwelkomen wij u op deze woensdag in onze stand: onze medewerkers gaan graag een gesprek met u aan!

Tijdens deze twee dagen komen onderwerpen als ‘hokverrijking, CRISPR-Cas, dissectie en nog veel meer aan de orde. Daarnaast verzorgt de NCad op woensdag 8 november samen met het IvD-platform een workshop ‘Codes of Practice 2.0’.

Workshop 'Code of Practice 2.0'

NCad-leden Wim de Leeuw en Coenraad Hendriksen verzorgen samen met de voorzitter van het bestuur van het IvD-platform de workshop Code of Practice 2.0. Deze workshop vindt plaats op beide dagen van het congres: tijdens de woensdagsessie zijn de NCad-leden aanwezig.  

De deelnemers aan deze workshop krijgen een kort historisch overzicht van de bestaande Nederlandse Codes of Practice. Dat is een serie documenten over professioneel handelen die rond het jaar 2000 zijn opgesteld door deskundigen vanuit het werkveld in samenwerking met de NVWA. Hier is inmiddels aan toegevoegd een serie van nieuwe codes aan toegevoegd die onder de vleugels van het NCad zijn geproduceerd. In de workshop zal toegelicht worden wat de rol van het IvD-platform is bij het updaten en opstellen van Codes of Practice (CoP's). We willen ook graag te weten zien te komen aan welke andere nieuwe CoP's behoefte is vanuit het werkveld. Kortom, wil je weten wat een CoP is, wil je meewerken aan het updaten van oude CoP's, of wil je meedenken over nieuwe CoP's kom dan naar deze workshop.

NCad

Het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) is ingesteld voor de bescherming van dieren die worden gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden en voor onderwijs. Een belangrijke taak van het NCad is het geven van advies over het (verbeteren van het) welzijn van proefdieren. Deze adviezen bevatten vaak Codes of Practices. Het NCad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de staatssecretaris van Economische Zaken, de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) en Instanties voor Dierenwelzijn (IvD's).

U kunt het hele programma van de Biotechnische Dagen vinden op de website van de Biotechnische Vereniging.