Evaluatie Europese Richtlijn voor bescherming dieren voor wetenschappelijk gebruik

De manier waarop EU-richtlijnen worden geïmplementeerd in nationale wet-en regelgeving van haar lidstaten, moeten verplicht geëvalueerd worden. In het kader hiervan is onlangs de EU-richtlijn 2010/63/EU (Artikel 58) geëvalueerd.

Deze richtlijn is opgesteld voor de bescherming van dieren welke worden gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden en is sinds 22 september 2010 van kracht. De wet is gebaseerd op de zogeheten 3V’s: Vervanging, vermindering en verfijnen van het gebruik van dieren voor wetschappelijke doelen.

Door onder meer late invoering van de wet binnen verschillende lidstaten, is er nog weinig ervaring met de in de wet omschreven implementaties. In deze fase is nog niet goed te overzien wat de beoogde voordelen in termen van verbeterde dierenwelzijn en wetenschap zijn. De Nederlandse vertaling van het evaluatierapport is hier te lezen.