Congres 'Nederland wereldleider proefdiervrije innovatie'

Nederland moet in 2025 koploper zijn in proefdiervrije innovatie. Het is weer tijd om het voortouw te nemen. De laatste keer was in 1997, toen we geen dierproeven meer deden voor cosmetica. Het duurde nog tot 2004 voordat de hele EU volgde. Nu wil Nederland zich inzetten voor proefdiervrije innovatie in alle onderzoeksgebieden.1

Dat gaat niet vanzelf. En het is bij uitstek niet een klus voor één enkele partij, maar voor de wetenschap, industrie, overheid en samenleving tezamen. Het ministerie van Economische Zaken, ZonMw, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), zijn de organiserende partners van  het  nationale congres dat op 27 juni a.s. plaatsvindt in het MeetingDistrict, Blokhoeve 2a in Nieuwegein:

'Nederland wereldleider proefdiervrije innovatie'
Van ambitie naar transitie

De afgelopen tijd zijn er veel nieuwe ontwikkelingen geweest en daarom gaan het RIVM, de KNAW en het NCad op verzoek van staatssecretaris Van Dam aan de slag met het opstellen van een Agenda Proefdiervrije Innovatie. Deze agenda is een roadmap voor het stapsgewijs vervangen van dierproeven door innovatief onderzoek zonder dieren. Voor de wettelijk verplichte veiligheidstesten, fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek en training en educatie gaan zij vorm en inhoud geven aan een  Agenda Proefdiervrije Innovatie.

Op 27 juni a.s. wordt men bijgepraat over het overheidsbeleid, de opdrachten aan bovengenoemde organisaties en hun ideeën over de aanpak. In een aantal verdiepende workshops wordt vorm gegeven aan de verdere aanpak van de transitie. Welke mogelijkheden zijn er voor proefdiervrije innovatie binnen de onderzoeksdomeinen, hoe zou de transitie eruit kunnen zien en welke stappen zijn nodig om die te realiseren?  Het congres biedt  de deelnemers de gelegenheid al vroeg in het traject hun betrokkenheid en inbreng gestalte te geven.
 

Live stream ochtendprogramma bekijken

Het is mogelijk het ochtendprogramma na te kijken. Tijdens het congres zijn opnamen gemaakt van alle presentaties.

1 Aan de basis van de transitie staan twee rapporten: 'In transitie! Nederland internationaal toonaangevend in proefdiervrije innovaties' van de Denktank Aanvullende financiering alternatieven voor dierproeven en 'Transitie naar proefdiervrij onderzoek' over mogelijkheden voor het uitfaseren van dierproeven en het stimuleren van proefdiervrije innovatie’ van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCAd).