NCad op Wereldcongres ‘Alternatives & animal use in life sciences’ in Seattle

Van 20 tot 24 augustus is het 10e wereldcongres  voor Alternatieven en Diergebruik in Life Sciences (W10) in Seattle. Het National Comité advies dierproevenbeleid (NCad) presenteert op dit congres 7 posters over door het NCad uitgebrachte adviezen. Daarnaast geven NCad-leden Henriëtte Bout en Wim de Leeuw mondelinge presentatie over respectievelijk de adviezen over herplaatsing van voormalige proefdieren en pijnbestrijding. Ook is het NCad betrokken bij een sessie over de transitie naar proefdiervrij onderzoek. Het congres is een wetenschappelijke bijeenkomst met de nadruk op de laatste technieken voor Vervanging, Vermindering en Verfijning van dierproeven. Daarnaast heeft het een focus op innovaties op het gebied van ethiek, dierenwelzijn en beleid. Het thema van dit jaar is ‘the Three R’s in Action’.

Het NCad organiseert de volgende activiteiten tijdens het congres:

Presentaties

Dinsdag 22 augustus 15:45 - 16:00

Voorkomen, herkennen en bestrijden van pijn in proefdieren

Presentatie door Wim de Leeuw, lid NCad over de mogelijke verbeterpunten in pijnherkenning en -bestrijding bij proefdieren.

Woensdag 23 augustus  16:15 – 16:30 uur

Herplaatsing van voormalig proefdieren

Presentatie door Henriëtte Bout, vicevoorzitter NCad, over het door de NCad uitgebrachte advies over herplaatsen van voormalig proefdieren. Hierin onder meer het standpunt dat niet- humane primaten, honden en katten die gebruikt zijn in onderzoek, gebaseerd op de intrinsieke waarde van het dier, in principe moeten worden herplaatst op een voor hen geschikte locatie tot het eind van hun leven.

Posters

Woensdag 23 augustus  12:00 – 13:15

  • Geneticatlly modified animals killed in stock
  • Synthesis of evidence in laboratory animal research
  • Indicators, management and utilisation of data
  • Procedures using cats and dogs
  • The Netherlands Committee for the protection of animals used for scientific purposes (NCad)
  • Alternative methods for killing laboratory animals
  • Transition to non-animal research

Meer informatie over bovenstaande adviezen.